Hypertenzia je tiché ochorenie, ktoré môže byť smrteľné

Až polovica ľudí s hypertenziou si nemusí uvedomovať, že ňou trpí, pretože nemá žiadne príznaky. Práve to je dôvod, prečo sa hypertenzia považuje za tiché ochorenie a celosvetový zdravotný problém. Jediný spôsob, ako zistiť, či má niekto hypertenziu, je dať si zmerať krvný tlak.

ČO HOVORIA O HYPERTENZII ŠTATISTIKY?

1.13

miliardy

Hypertenziou trpí celosvetovo okolo 1,7 miliardy ľudí. Je to najväčšie globálne zdravotné riziko, ktoré môže viesť až k smrti. Práve hypertenzia je zodpovedná za každé ôsme (12,8%) úmrtie na celom svete.

ľudí s hypertenziou nevie, že ňou trpí.

27 397

úmrtí denne

U mužov je výskyt okolo 24%.

Výskyt hypertenzie u žien je okolo 20 %.

U pacientov vo veku nad 60 rokov je výskyt hypertenzie zvýšený na 50 %.

Williams B et al. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.
World Health Organisation. A global brief on hypertension Silent killer, public health crisis.. Published April 2013. Accessed December 16, 2019.

AKO MÔŽE HYPERTENZIA OVPLYVNIŤ ORGANIZUMS?

Aby srdce pacienta trpiaceho hypertenziou prečerpávalo krv do celého tela, musí pracovať intenzívnejšie. Tento vysoký tlak srdce časom oslabuje a poškodzuje steny ciev, čo vedie k zmenám toku krvi. Všetky tieto okolnosti vedú k zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárnych chorôb (mozgová príhoda, srdcové ochorenie a zlyhanie srdca). Poškodené tým môžu byť aj ostatné časti tela, vrátane obličiek, končatín a očí.

Mozgová príhoda:

nastáva pri prerušení prívodu krvi do mozgu, čo vedie k rýchlemu oslabeniu funkcie mozgu

Srdcové ochorenia:

Ischemická choroba srdca: príčinou je ukladanie tuku v cievach zásobujúcich srdce, ktoré sa tým upchávajú

Srdcový infarkt: nastáva pri zablokovaní dodávky krvi do srdca

Porucha obličiek:

ak sa zníži schopnosť obličiek odstraňovať z tela toxíny a nahromadí sa tekutina a odpadové látky

Strata zraku:

ak sa poškodia malé krvné cievy v sietnici

Artérioskleróza:

keď dôjde k zúženiu krvných ciev, ktoré môže spôsobiť srdcový infarkt a mozgovú príhodu

ČO SÚ "ZLÍ PRIATELIA" HYPERTENZIE?

Niektoré choroby môže zhoršiť alebo ovplyvniť priebeh primárneho ochorenia. Takéto choroby sa nazývajú pridružené choroby. Hypertenzia má vlastnú skupinu zlých priateľov, z ktorých najvážnejšie sú:

Hypercholesterolémia:

Pri vysokých hodnotách LDL cholesterolu, ktoré súvisia so zvýšeným rizikom vzniku artériosklerózy alebo ischemickej choroby srdca.

Cukrovka:

Vzniká, keď bunky organizmu nedostatočne reagujú na inzulín, hormón riadiaci hladinu cukru v krvi. Výsledkom je, že množstvo cukru v krvi stúpa. Dlhodobo vysoká hladina cukru v krvi vedie k zdravotným problémom, ako je mozgová príhoda, vredy na nohách a poškodenie očí.

Ischemická choroba srdca:

Obmedzenie prietoku krvi do srdca spôsobuje nedostatok kyslíka v bunkách srdcového svalu. Zvyčajným príznakom je bolesť na hrudi, ktorá sa často objavuje pri cvičení.

Chronické ochorenie obličiek:

Ak obličky nepracujú správne po dobu niekoľkých mesiacov či rokov, dochádza k zdravotným problémom, ako sú kardiovaskulárne choroby, anémia alebo perikarditída.

HYPERTENZIA: CELOSVETOVÝ PROBLÉM

Hoci sa výskyt hypertenzie u pacientov v rôznych častiach sveta líši, je ňou ovplyvnená každá časť sveta.

Príbeh 60 ročnej hypertoničky Christine