Všeobecné informácie

Stránku „http://www.pretozetitohovorim.sk“ zverejňuje spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER, SAS – zjednodušená akciová spoločnosť s imaním v hodnote 34 590 852 eur, zapísaná v Obchodnom registri mesta Nanterre pod číslom 085 480 796, so sídlom na adrese 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Francúzsko – Tel: 00 33 (0)1 55 72 60 00. LES LABORATOIRES SERVIER je spoločnosťou skupiny SERVIER.

Publikačným riaditeľom je p. Olivier LAUREAU.

Hosting stránky „http://www.pretozetitohovorim.sk“ zabepečuje spoločnosť PRAXIS, spoločnosť s ručením obmedzeným s podielovým kapitálom vo výške 7 800 eur, zapísaná v Obchodnom registri mesta Nanterre pod číslom 321 423 204, so sídlom na adrese 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Francúzsko.

Stránku „http://www.pretozetitohovorim.sk“ navrhla a vyrobila spoločnosť
SARL Licorn Publishing
48 rue Ginguené
35000 RENNES
Francúzsko