Hypertenzia znamená zvýšený krvný tlak

Keď je krvný tlak vysoký, krvné cievy a orgány, ako napríklad srdce, obličky a mozog, sú dlhodobo vystavené zvýšenému tlaku. Hypertenzia môže preto zvýšiť riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb a mozgovej príhody. Z toho dôvodu je potrebné hypertenziu včasne diagnostikovať a dostať ju pod kontrolu.

Čo je krvný tlak

Srdce je veľmi dôležitým orgánom, ktorý je zodpovedný za distribúciu krvi do celého tela. Vďaka srdcu sa dostáva kyslík a živiny do každého tkaniva a orgánu v tele. Aby bolo toto zásobenie možné, musí srdce vyprodukovať silu na cirkuláciu krvi v celom tele. Sila, ktorú srdce vyprodukuje na poháňanie krvi vo všetkých cievach, sa nazýva KRVNÝ TLAK.

Krvný tlak sa zvyčajne vyjadruje v dvoch číslach:

SYSTOLICKÝ

Krvný tlak (mm Hg)

Najvyššia hodnota krvného tlaku,

pri ktorej sa krv prečerpáva zo srdca do celého tela.

DIASTOLICKÝ

Krvný tlak (mm Hg)

Najnižšia hodnota krvného tlaku,

pri ktorej srdce oddychuje pred ďalším stiahnutím.

Ideálna hodnota krvného tlaku je u zdravého dospelého človeka  <120/80 mm Hg.

Krvný tlak sa niekedy udáva aj v centimetroch ortuťového srdca:  12/8 cm Hg.

Odporúčania ESC/ESH z r. 2018 pre manažment artériovej hypertenzie

Ak sa meria krvný tlak?

Krvný tlak vám väčšinou meria váš lekár alebo sestrička, napríklad pri bežnej návšteve. Na meranie používajú sfygmomanometer. Je to pomôcka na meranie krvného tlaku (tlakomer), ktorý je napojený na nafukovateľnú manžetu utiahnutú okolo vášho ramena. Lekár manžetu nafúkne a vy pocítite celkom silné stiahnutie ramena. Vzduch z manžety sa potom pomaly vypúšťa a vy pocítite uvoľňovanie manžety. Vtedy sa môže zmerať krvný tlak pomocou tlakomeru (v milimetroch ortuťovej stupnice [mmHg]).

Existujú dva typy sfygomanometrov:

MANUÁLNY

Lekár alebo sestrička nafúknu manžetu pomocou ručnej pumpičky a pomocou stetoskopu zmerajú váš pulz.

DIGITÁLNY

Manžeta sa nafúkne a vyfúkne automaticky a pulz sa zmeria pomocou senzora vo vnútri zariadenia.

Na presné zmeranie vášho krvného tlaku je potrebné, aby ste pred meraním aspoň päť minút oddychovali a ticho sedeli, teda nerozprávali.

Čo je hypertenzia?

Krvný tlak môže byť vysoký, normálny alebo nízky, avšak časom a najmä vekom sa krvný tlak zvyšuje. Prečo? Steny veľkých ciev postupne tvrdnú a malé cievy sa zužujú. Pre tieto zmeny musí srdce vyprodukovať väčšiu silu, aby mohlo aj naďalej prečerpávať krv do celého tela. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Hypertenzia je definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota je dlhodobo vyššia než 140/90 mmHg.

Čo znamenajú moje hodnoty?

Optimálny

Systolický <120 a diastolický <80

Normálny

Systolický 120-129

a/alebo diastolický 80-84

"Hodnota je v poriadku, len tak ďalej!"
Vyšší normálny

Systolický 130-139

a/alebo diastolický 85-89

"Mali by ste si dať častejšie merať krvný tlak a dodržiavať odporúčania k životnému štýlu"

Čo spôsobuje hypertenziu?

Existujú dva typy hypertenzie: primárna (alebo esenciálna hypertenzia) a sekundárna hypertenzia.

Primárna hypertenzia predstavuje vysoký krvný tlak bez zrejmej príčiny. Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku vysokého krvného tlaku:

Nedostatok fyzickej aktivity
Stres
Nadváha
Nadmerné požívanie alkoholu
Nadmerné solenie
Fajčenie
Káva
Cukor

Sekundárna hypertenzia predstavuje krvný tlak spôsobený identifikovateľnými príčinami (napríklad nadmerná produkcia hormónov nadobličkami). Týmto typom hypertenzie trpí len málo pacientov. Ak sa príčina odhalí a správne lieči, hodnoty krvného tlaku sa vrátia na normálnu úroveň.

Chinara - príbeh 58 ročnej hypertoničky